ศูนย์รวมเว็บไซต์สำหรับธุรกิจรถยนต์ทุกประเภท
Since: 22/04/2015        Today : 04/04/2020      Total Page Views: 1411203
add_button

ทะเบียนกราฟฟิก รับจองเลขทะเบียน

ขยายแก๊ส NGV โดยเน้นการสร้างสถานีบริการ ตามแนวท่อ ต่อตรง

“การขายก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อสำหรับภาคขนส่ง”

ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ NGV บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)(ปตท.) ได้จัดตั้งสถานีบริการ NGV ในรูปแบบการขายปลีก โดย ปตท. เป็นผู้ลงทุนสร้างสถานีบริการและจ้างผู้มีสิทธิ์ในที่ดินเป็นผู้บริหารการขาย ต่อมาเมื่อความต้องการใช้แก๊ส NGV เพิ่มมากขึ้น ปตท. ได้ส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนสถานีบริการ NGV เอง จนกระทั่งปัจจุบัน (ณ 31 ส.ค. 56) ประเทศไทยมีสถานีบริการ NGV แล้ว 486 แห่ง ครอบคลุม 54 จังหวัด ทั่วประเทศ

เป็นสถานีบริการ NGV ที่ปตท. ลงทุน 392 แห่ง

และเอกชนลงทุน 92 แห่ง ทั้งนี้

ด้วยราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นมาก ทำให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ รถขนส่งและประชาชนทั่วไปนิยมใช้แก๊ส NGV เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีรถ NGV แล้ว มากกว่า 422,000 คัน ด้วยปริมาณการใช้ก๊าซ NGV สูงถึงกว่า 8,800 ตันต่อวัน ซึ่งปริมาณการใช้ก๊าซ NGV เกือบร้อยละ 50 เป็นการใช้จากรถบรรทุก รถหัวลาก และรถสาธารณะ ซึ่งเมื่อรถประเภทนี้เข้าเติมก๊าซ ณ สถานีบริการ NGV จะเติมก๊าซจำนวนมากและใช้เวลานาน ส่งผลให้รถติด  NGV อื่นๆ ประสบปัญหารอเติมก๊าซนานและในพื้นที่ห่างไกลแนวท่อจะพบปัญหาก๊าซหมดด้วย
ปตท.ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาดังกล่าว ประกอบกับกระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมให้ภาคส่งเสริมเอกชนเข้ามาลงทุนในกิจการ NGV แบบครบวงจร ปตท.จึงริเริ่มโครงการขายก๊าซ NGV จากแนวท่อ (Ex-Pipeline) สำหรับภาคขนส่ง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ก๊าซ NGV ภายใน Fleet ของตนเองสถานีบริการ NGV เน้นภาคขนส่ง

การขายแก๊ส NGV จากแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ คืออะไร

การจำหน่ายแก๊ส NGV จากแนวท่อส่งก๊าซเป็นการขายตามค่าความร้อนของคุณภาพก๊าซ NGV ที่แท้จริงให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีรถ NGV และมีปริมาณการใช้แก๊ส NGV ค่อนข้างสูง อาทิ ผู้ประกอบการรถบรรทุก รถหัวลาก หรือรถโดยสาร เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในกิจการ NGV แบบครบวงจร จะช่วยให้การขยาย NGV เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นและผู้ประกอบการรถขนส่ง/รถโดยสารสามารถบริหารจัดการสถานีให้เหมาะสมและสะดวกในการดำเนินกิจการของตนเอง ส่งผลให้ปริมาณรถบรรทุก รถหัวลากและรถโดยสาร ที่มาใช้บริการเติมแก๊ส NGV ณ สถานีบริการ NGV ในรูปแบบการขายปลีกลดลง ผู้ใช้รถติด NGV ทั่วไปสะดวกในการเติมก๊าซมากขึ้นและลดปัญหารอคิวเติมก๊าซได้ อีกทั้งผู้ประกอบการขนส่ง/รถโดยสารสามารถใช้ก๊าซด้วยคุณภาพจากแนวท่อในแต่ละพื้นที่ โดยไม่ต้องปรับปรุงคุณภาพก๊าซ
แนวทางการดำเนินการ
ปตท. จะเป็นผู้จัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อ ผู้ประกอบขนส่ง/รถโดยสารที่สนใจจะเป็นผู้ลงทุนในกิจการทั้งหมด ประกอบด้วย
ก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซจากแนวท่อส่งก๊าซของ ปตท. ถึงสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (M/R Station)
ก่อสร้าง M/R Station จุดวัดซื้อขายก๊าซ
ก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซจาก M/R Station ถึงสถานีบริการ NGV (Conventional Station)
ก่อสร้างสถานีบริการ NGV
หลักเกณฑ์ในการลงทุน
คุณสมบัติของผู้ประกอบการรถขนส่ง/รถโดยสารที่สนใจลงทุนสถานีเพื่อเติมก๊าซใช้เอง จะต้อง
นิติบุคคล สัญชาติไทย
มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
ซื้อก๊าซเพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับภาคขนส่งและใช้เองภายในกิจการ หรือในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง
โดยพื้นที่ในการจัดตั้งสถานีบริการ NGV จะต้องประกอบด้วย
ต้องมีพื้นที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท.ได้
มีความสามารถของระบบท่อและปริมาณก๊าซเพียงพอ
แบบจำลองการขายตรงก๊าซ NGV จากแนวท่อ

การขายแก๊ส NGV ตามแนวท่อ

แนวท่อส่งก๊าซในปัจจุบันและอนาคต
แนวท่อฯ ปัจจุบัน
ท่อตะวันออก : ระยอง – สระบุรี
ท่อตะวันตก : กาญจนบุรี – อยุธยา
แนวท่อฯ อนาคต
ท่อเส้นที่ 4 : ระยอง – สระบุรี
ท่อนครสวรรค์ : อยุธยา – นครสวรรค์
ท่อนครราชสีมา : สระบุรี – นครราชสีมา
Ex-Pipeline หรือ Ex ท่อ เป็นการบริหารจัดการของ NGV โดย ปตท. ขายก๊าซจากแนวท่อตามคุณภาพก๊าซที่แท้จริงให้กับผู้ประกอบการรถขนส่งบริหารจัดการสถานีของตนเอง

ผู้ประกอบการรถขนส่ง/รถโดยสาร ที่สนใจจัดตั้งสถานีบริการ แก๊ส NGV ทั้งในแนวท่อส่งก๊าซปัจจุบันและแนวท่อส่งก๊าซในอนาคต สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาเครือข่ายสถานี ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ปตท. โทรศัพท์ 02-537-1737 และ 02-537-2630 ในวันและเวลาราชการ

เลขทะเบียนสวย คู่คุณ
New Website
น้ำยาขจัดคราบ
แก๊ส NGV ประหยัดมาก
เหล็กดัด
ประตูเหล็ก
มุ้งลวด
Custom-made-jewellery-Thailand
Designer-jewellery-Thailand
น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ
รับพิมพ์งานด่วนจำนวนน้อย ราคา
น้ำยาแอร์ ราคาพิเศษ เราเป็นผู้รู้จริงเรื่องน้ำยาแอร์
น้ำยาแอร์
Toyota Alphard  ดีไซน์สุดล้ำ สมรรถนะยอดเยี่ยม
รักษารามฟัน
พิมพ์กล่องเครื่องสำอาง