ศูนย์รวมเว็บไซต์สำหรับธุรกิจรถยนต์ทุกประเภท
Since: 22/04/2015        Today : 04/04/2020      Total Page Views: 1411215
add_button

ทะเบียนกราฟฟิก รับจองเลขทะเบียน

น้ำมันแก๊สโซฮอล์คืออะไร

น้ำมันแก๊สโซฮอล์  คือ  น้ำมันที่มีส่วนผสมของเทานอลหรือ เอทิลแอลกอฮอ์

(ที่ได้มาจากการหมักและกลั่นผลิตผลทางเกษตร อาทิ อ้อย มันสำปะหลัง)  ความบริสุทธิ์ 99.5  เปอร์เซ็น  ผสมกับน้ำมันเบ็นซินในอัตรา  น้ำมัน  9  ส่วน  เอทานอล 1 ส่วน (E 10 หรือมีเอทานอล  10 เปอร์เซ็น )

ได้ออกมาเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์อ็อคเทน 95  ซึ่งจะมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนด  และสามารถใช้ทดแทนน้มันเบนซิน 95 ธรรมดาได้

สำหรับปี  2551  นี้ก็ได้มีความก้าวหน้าไปอีกระดับ  โดยการเพิ่มน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E 20 เป็นการเพิ่มสัดส่วนของเอทานอลในน้ำมันแก๊สโซฮอล์มากขึ้นอีกเท่าตัวเป็น 20 เปอร์เซ็น

น้ำมันแก๊สโซฮอล์แตกต่างจากน้ำมันเบนซิน 95 และ 91 อย่างไร

น้ำมันแก๊สโซฮอล์  ผลิตจากน้ำมันเป็นซินอ๊อคเทน 91 (ชนิด ที่มีคุณสมบัติบางตัวต่างจากเบ็นซิน 91 ที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน) ผสมกับเอทานอลซึ่งเป็นตัวเพิ่มค่าอ็อคเทน  ส่วนน้ำมันเบ็นซิน 95 ซึ่งมีค่า              อ็อคเทนสูงเท่ากับแก๊สโซฮอล์ใช้ MTBE เป็นสารเพิ่มค่าอ๊อคเทน  ซึ่งเจ้า MTBE นี้จะมีข้อเสียตรงที่ว่า  ทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินกับน้ำดื่ม  หลายๆประเทศจึงมีนโยบายในการเลิกใช้เจ้าสาร MTBE ตัวนี้

แก๊สโซฮอล์มีการเผาไหม้สมบูรณ์กว่าน้ำมันเบ็นซิน  เนื่องจากมีส่วนผสมของเอทานอล  ซึ่งมีโมเลกุลของออกซิเจนในเนื้อน้ำมันมาก  ส่งผลให้เกิดมลพิษน้อยกว่าน้ำมันเบ็นซิน  และพบว่าทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ดีขึ้นหรือเท่ากับการใช้น้ำมันเบ็นซินปกติ

เลขทะเบียนสวย คู่คุณ
New Website
น้ำยาขจัดคราบ
แก๊ส NGV ประหยัดมาก
เหล็กดัด
ประตูเหล็ก
มุ้งลวด
Custom-made-jewellery-Thailand
Designer-jewellery-Thailand
น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ
รับพิมพ์งานด่วนจำนวนน้อย ราคา
น้ำยาแอร์ ราคาพิเศษ เราเป็นผู้รู้จริงเรื่องน้ำยาแอร์
น้ำยาแอร์
Toyota Alphard  ดีไซน์สุดล้ำ สมรรถนะยอดเยี่ยม
รักษารามฟัน
พิมพ์กล่องเครื่องสำอาง