ศูนย์รวมเว็บไซต์สำหรับธุรกิจรถยนต์ทุกประเภท
Since: 22/04/2015        Today : 02/06/2020      Total Page Views: 1450609
add_button

ทะเบียนกราฟฟิก รับจองเลขทะเบียน

ดูแลหัวรับเติมแก๊ส

วิธีดูแลรักษาหัวรับเติมก๊าซ ให้ถูกวิธี

อุบัติเหตุรถ NGV ส่วนมากที่เกิดขึ้น มาจากสาเหตุที่ผู้ใช้รถ NGV ขาดการดูแลรักษาถัง CNG และอุปกรณ์ NGV ที่ถูกต้อง

เราจะอธิบายถึง หัวรับเติมก๊าซ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ผู้ใช้รถ NGV ควรให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดก๊าซรั่วซึมได้เช่นกัน
หัวรับเติมก๊าซ (Receptacle)
เป็นอุปกรณ์ในการรับแก๊สNGV จากหัวจ่ายหัวรับเติมแก๊ส NGV ก๊าซ เข้าสู่ถัง CNG ภายในหัวรับเติมก๊าซจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าลิ้นกันกลับ (Check Valve or Non-Return Valve) ซึ่งมีหน้าที่บังคับให้ก๊าซ NGV ไหลเพียงทางเดียวจะไม่สามารถไหลย้อนกลับไปยังหัวจ่ายก๊าซได้ อีกทั้งก๊าซจะไม่มีการรั่วซึมออกจากหัวเติมก๊าซขณะใช้งาน
หากลิ้นกันกลับในหัวรับเติมก๊าซทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดปัญหาก๊าซ NGV ไหลย้อนกลับไปยังหัวจ่ายก๊าซขณะกำลังจะสวมหัวจ่ายเพื่อเติมก๊าซได้ นอกจากนี้ หากหัวจ่ายกับหัวรับเติมก๊าซเชื่อมต่อกันไม่สนิท ขณะที่พนักงานเติมก๊าซกำลังต่อหัวจ่ายก๊าซกับหัวรับเติมก๊าซ อาจทำให้หัวจ่ายก๊าซสะบัดหลุดออกจาก หัวรับเติมก๊าซ ส่งผลให้รถยนต์ที่รับบริการเติมก๊าซและตู้จ่ายได้รับความเสียหาย ในบางกรณีอาจทำให้พนักงานเติมก๊าซหรือบุคคลทั่วไปที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับบาดเจ็บด้วย

TIP

– รถ NGV ทุกประเภทที่ดัดแปลงเครื่องยนต์ต้องตรวจทดสอบถังอุปกรณ์ NGV ทุกปีอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง

– รถติด NGV ที่ผลิตจากโรงงาน (OEM) ยกเว้นการตรวจฯ 3 ปีแรก หากครบกำหนดต้องตรวจฯ ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

สาเหตุสำคัญของลิ้นกันกลับทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพเกิดได้หลายกรณี

เช่น
บ่ารับลูกปืนหัวจ่ายก๊าซ บ่ารับลูกปืนจากหัวจ่ายของหัวรับเติมก๊าซเกิดการสึกมากเกินไป ทำให้หัวรับเติมก๊าซและหัวจ่ายก๊าซยึดกันไม่แข็งแรง จะทำให้สายหัวจ่ายก๊าซหลุดได้
O-ring แหวนยางหรือ O-ring ของลิ้นกันกลับเสื่อมสภาพ ส่งผลให้มีก๊าซรั่วซึม
สปริง สปริงภายในลิ้นกันกลับเสื่อมสภาพ ส่งผลให้ลิ้นกันกลับปิดไม่สนิท เกิดก๊าซรั่วซึม
ลิ้นกันกลับ มีสิ่งสกปรกหรือวัสดุขนาดเล็กติดอยู่ข้างในลิ้นกันกลับ ส่งผลให้ลิ้นกันกลับปิดไม่สนิทเกิดก๊าซรั่วซึมได้
ปัญหาที่พบอาจดูเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าหากก๊าซรั่วซึมในปริมาณที่มากประกอบกับมีประกายไฟ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้เช่นกัน ดังนั้น เมื่อทราบว่าก๊าซรั่วที่หัวรับเติมก๊าซหรือได้กลิ่นก๊าซรั่ว ให้ดำเนินการปิดวาล์วที่หัวถัง CNG ทันที เพื่อหยุดการจ่ายก๊าซ และนำรถเข้าศูนย์ติดตั้ง NGV ที่มีมาตรฐานเพื่อตรวจสอบต่อไป

บ่ารับลูกปืน หัวจ่ายก๊าซ

วิธีการป้องกัน

– หัวรับเติมก๊าซควรมีฝาปิด เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันบริเวณข้างใน
– เปลี่ยนแหวนยางหรือ O-Ring ของลิ้นกันกลับทุกๆ 1ปีครึ่ง หรือ 2 ปี ตามอายุการใช้งานหรือเมื่ออุปกรณ์เสื่อมสภาพ
– เมื่อบ่ารับลูกปืนจากหัวจ่ายของหัวรับเติมก๊าซ เกิดการสึกมากเกินไป ควรเปลี่ยนใหม่ทันที
แต่จะดีกว่าหรือไม่ หากผู้ใช้รถ NGV ทุกท่านนำรถ NGV เข้าตรวจทดสอบถัง CNG และอุปกรณ์ NGV ตามที่กฎหมายกำหนด

รวมทั้งทำการตรวจเช็ครอยรั่วของก๊าซด้วยตนเอง

ไม่ว่าจะเป็นการตรวจด้วยสายตาหรือใช้น้ำผสมสบู่อย่างสม่ำเสมอ เท่านี้ ท่านก็สามารถขับรถติด NGV ได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้กับเพื่อนร่วมทางด้วย

 

เลขทะเบียนสวย คู่คุณ
New Website
น้ำยาขจัดคราบ
แก๊ส NGV ประหยัดมาก
เหล็กดัด
ประตูเหล็ก
มุ้งลวด
Custom-made-jewellery-Thailand
Designer-jewellery-Thailand
น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ
รับพิมพ์งานด่วนจำนวนน้อย ราคา
น้ำยาแอร์ ราคาพิเศษ เราเป็นผู้รู้จริงเรื่องน้ำยาแอร์
น้ำยาแอร์
Toyota Alphard  ดีไซน์สุดล้ำ สมรรถนะยอดเยี่ยม
รักษารามฟัน
พิมพ์กล่องเครื่องสำอาง