ศูนย์รวมเว็บไซต์สำหรับธุรกิจรถยนต์ทุกประเภท
Since: 22/04/2015        Today : 02/06/2020      Total Page Views: 1450629
add_button

ทะเบียนกราฟฟิก รับจองเลขทะเบียน

ผู้ใช้รถ NGV

แผนการหยุด จ่ายแก๊ส NGV เรื่องที่ผู้ใช้ต้องรู้

แหล่งจ่ายก๊าซธรรมชาติ  จะหยุดให้บริการ จ่ายก๊าซ

เรื่องที่ผู้ใช้รถติด NGV ต้องรู้ และต้องวางแผน ก่อนเดินทาง

หยุดจ่ายแก๊l NGV

ประเทศไทยมีการใช้ก๊าซธรรมชาติตั้งแต่ปี 2524 เป็นต้นมา แหล่งก๊าซธรรมาติระยะแรกมาจากอ่าวไทย ต่อมามีการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบก คือ แหล่งสินภูฮ่อม จ อุดรธานี แหล่งสิริกิติ์ จ กำแพงเพชร รวมถึงภาคใต้ อ จนะ จ สงขลา และแหล่งเยตากุน ยานาดา สหภาพเมียนม่าร์ แหล่งก๊าซธรรมชาติที่กล่าวมานี้ ทำการผลิตก๊าซธรรมชาติ ทุกวัน เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักภายในประเทศเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้เป็นก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (แก๊ส NGV )
ที่ผ่านมา แหล่งก๊าซธรรมชาติท้งบนบกและในทะเล ต้องทำการผลิตตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้พลังงานภายในประเทศ ทั้งนี้ โรงงานอุตสาหกรรมต้องมีการดูแลรักษาเพื่อให้เครื่องจักรกล ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฉันใด อุปกรณ์ของแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติก็เช่นเดียวกัน เมือมีการใช้งานไปนานๆ ก็ต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้
แผนการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ ปี 2557

แผนการหยุจ่ายแก๊ส NGV 2557
ปี 2557 ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแต่ละแหล่งได้มีแผนการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ เพื่อตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆของแท่นผลิต และเพื่อการเชื่อมต่อหลุมผลิตใหม่เข้าระบบและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม รวมถึงปรับเปลี่ยนระบบควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยตามรอบการทำงาน โดยแหล่งกาซธรรมชาติแต่ละแหล่งมีกำหนดการหยุดจ่ายก๊าซเพื่อซ่อมบำรุงดังนี้
ปตท เตรียมความพร้อม ให้ผู้ใช้รถ NGV เมื่อแหล่งก๊าซธรรมชาติ หยุดการผลิต
เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ใช้ NGV ปตท จะเตรียมการสำรองก๊าซ ล่วงหน้าในระบบและในช่วงการหยุดจ่ายก๊าซโดยการจัดสรรก๊าซ จากส่วนกลางมาให้สถานีบริการในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทยเป็นการทดแทน แต่เนื่องด้วยการขนส่งระยะทางไกลจึงอาจพบปัญหาปริมาณก๊าซน้อยลงจากปกติ หรือ จำเป็นต้องปิดสถานีบริการ NGV บางแห่งบ้าง แต่อย่างไรก็ตามจะมีประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ ติดตามประสานงานเพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางการแก้ไข เพื่อลดผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้น
อย่าลีมว่า แก๊ส NGV ในประเทศไทย มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งวันหนึ่งอาจจะหมดไปในที่สุด เมื่อมาถึงวันนั้นเราจะเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาพลังงานจากประเทศอื่น และแน่นอนว่าต้นทุนค่าพลังงานจะมีราคาสูงตามมาแน่นอน ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ทุกคนต้องช่วยกันใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่ออนาคตของการมีพลังงาน ให้ยาวนาน

เลขทะเบียนสวย คู่คุณ
New Website
น้ำยาขจัดคราบ
แก๊ส NGV ประหยัดมาก
เหล็กดัด
ประตูเหล็ก
มุ้งลวด
Custom-made-jewellery-Thailand
Designer-jewellery-Thailand
น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ
รับพิมพ์งานด่วนจำนวนน้อย ราคา
น้ำยาแอร์ ราคาพิเศษ เราเป็นผู้รู้จริงเรื่องน้ำยาแอร์
น้ำยาแอร์
Toyota Alphard  ดีไซน์สุดล้ำ สมรรถนะยอดเยี่ยม
รักษารามฟัน
พิมพ์กล่องเครื่องสำอาง