ศูนย์รวมเว็บไซต์สำหรับธุรกิจรถยนต์ทุกประเภท
Since: 22/04/2015        Today : 25/08/2019      Total Page Views: 1290059
add_button

หลังคาโพลีคาร์บอเนต กระจกอลูมิเนียม

แก๊ส ngv

แผนการหยุด จ่ายแก๊ส NGV เรื่องที่ผู้ใช้ต้องรู้

แหล่งจ่ายก๊าซธรรมชาติ  จะหยุดให้บริการ จ่ายก๊าซ

เรื่องที่ผู้ใช้รถติด NGV ต้องรู้ และต้องวางแผน ก่อนเดินทาง

หยุดจ่ายแก๊l NGV

ประเทศไทยมีการใช้ก๊าซธรรมชาติตั้งแต่ปี 2524 เป็นต้นมา แหล่งก๊าซธรรมาติระยะแรกมาจากอ่าวไทย ต่อมามีการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบก คือ แหล่งสินภูฮ่อม จ อุดรธานี แหล่งสิริกิติ์ จ กำแพงเพชร รวมถึงภาคใต้ อ จนะ จ สงขลา และแหล่งเยตากุน ยานาดา สหภาพเมียนม่าร์ แหล่งก๊าซธรรมชาติที่กล่าวมานี้ ทำการผลิตก๊าซธรรมชาติ ทุกวัน เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักภายในประเทศเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้เป็นก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (แก๊ส NGV )
ที่ผ่านมา แหล่งก๊าซธรรมชาติท้งบนบกและในทะเล ต้องทำการผลิตตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้พลังงานภายในประเทศ ทั้งนี้ โรงงานอุตสาหกรรมต้องมีการดูแลรักษาเพื่อให้เครื่องจักรกล ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฉันใด อุปกรณ์ของแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติก็เช่นเดียวกัน เมือมีการใช้งานไปนานๆ ก็ต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้
แผนการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ ปี 2557

แผนการหยุจ่ายแก๊ส NGV 2557
ปี 2557 ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแต่ละแหล่งได้มีแผนการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ เพื่อตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆของแท่นผลิต และเพื่อการเชื่อมต่อหลุมผลิตใหม่เข้าระบบและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม รวมถึงปรับเปลี่ยนระบบควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยตามรอบการทำงาน โดยแหล่งกาซธรรมชาติแต่ละแหล่งมีกำหนดการหยุดจ่ายก๊าซเพื่อซ่อมบำรุงดังนี้
ปตท เตรียมความพร้อม ให้ผู้ใช้รถ NGV เมื่อแหล่งก๊าซธรรมชาติ หยุดการผลิต
เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ใช้ NGV ปตท จะเตรียมการสำรองก๊าซ ล่วงหน้าในระบบและในช่วงการหยุดจ่ายก๊าซโดยการจัดสรรก๊าซ จากส่วนกลางมาให้สถานีบริการในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทยเป็นการทดแทน แต่เนื่องด้วยการขนส่งระยะทางไกลจึงอาจพบปัญหาปริมาณก๊าซน้อยลงจากปกติ หรือ จำเป็นต้องปิดสถานีบริการ NGV บางแห่งบ้าง แต่อย่างไรก็ตามจะมีประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ ติดตามประสานงานเพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางการแก้ไข เพื่อลดผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้น
อย่าลีมว่า แก๊ส NGV ในประเทศไทย มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งวันหนึ่งอาจจะหมดไปในที่สุด เมื่อมาถึงวันนั้นเราจะเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาพลังงานจากประเทศอื่น และแน่นอนว่าต้นทุนค่าพลังงานจะมีราคาสูงตามมาแน่นอน ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ทุกคนต้องช่วยกันใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่ออนาคตของการมีพลังงาน ให้ยาวนาน

เลขทะเบียนสวย คู่คุณ
New Website
ติดแก๊สรถยนต์
แก๊ส NGV ประหยัดมาก
เหล็กดัด
ประตูเหล็ก
มุ้งลวด
ติดตั้งแก	๊ส
ติด NGV ได้ทุกรุ่น ไม่มีปัญหา
โชว์รูมรถนำเข้า พร้อมซ่อมบำรุง
alphard vellfire
น้ำยาแอร์ ราคาพิเศษ เราเป็นผู้รู้จริงเรื่องน้ำยาแอร์
ติดlpg ราคายุติธรรม  โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ เน้นความปลอดภัยสูงสุด
Toyota Alphard  ดีไซน์สุดล้ำ สมรรถนะยอดเยี่ยม
911 Carrera
พิมพ์กล่องเครื่องสำอาง